Cement 32,5 PL

Kód: 3908
Cena: € 18,80 s DPH (€ 15,67 bez DPH)
Množstvo:    q   
Popis produktu

Zmesový-portlandský cement podľa  EN 197-1:2000
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N


Výrobca: Duna-Dráva Cement Kft.(Magyarsko)

Balenie v 25kg vreciach so slovenskov potlačou.

Paleta 56 vriec (1,4 ton)

Zmesový portlandský cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N okrem portlandského slinku obsahuje aj zmes elektrárenského popolčeka a vápenca. Popolček zlepšuje nárast konečných pevnosti. Vápenec zlepšuje veľkosť a rozloženie zŕn cementu čo mu zaručuje požadované počiatočné a konečné pevnosti a pri procese tuhnutia nižší vývin hydratačného tepla.
 

Jeho farba je tmavo sivá (oveľa tmavšia ako štandardne pri cementoch).
 

  • Je obzvlášť vhodný na prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 - C 40/50.
  • Vďaka nižšiemu vývinu hydratačného tepla je vhodný na betonáž veľkoobjemových a velkoplošných betonáži hlavne v letných mesiacoch.
  • Na prípravu betónov pre nosné konštrukcie rodinných domov.
  • Je vhodný do poterov, mált a omietok.