Pneuservis

Pneumatika
Pneumatika má za úlohu spoľahlivý prenos hnacích alebo riadiacich síl na vozovku a pohlcovanie všetkých nárazov pôsobiacich na Vaše vozidlo pri jazde na nerovnom povrchu. Veľmi podstatným spôsobom ovplyvňuje bezpečnosť, spoľahlivosť a pohodlie jazdy Vášho vozidla.

Tlak vzduchu v pneumatike

Ak je tlak v pneumatike príliš vysoký alebo príliš nízky, vtedy nie je zaistený optimálny kontakt s vozovkou. Zvyšuje sa spotreba pohonných hmôt a pneumatiky sa viac a rýchlejšie opotrebovávajú. Aby sme tomu zabránili, treba dodržiavať nasledovné zásady:

 • Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, najmenej každé 2 - 4 týždne. Tlak treba kontrolovať vtedy, keď sú pneumatiky studené. Aj pri malom zahriatí pneumatík sú údaje merania tlaku nepresné.
 • Ak stratíte, alebo poškodíte kryty ventilov, ihneď ventily vymeňte. Každý ventil pevne dotiahnite a skontrolujte, či nie je poškodená jeho dosadacia plôška.
 • Pravidelne kontrolujte aj tlak vzduchu v rezervnej pneumatike. Platí zásada, že tlak v rezervnej pneumatike musí byť o cca 0,5 atmosféry vyšší, než je predpísaný tlak.Ten sa následne upraví po montáži na os.

Poškodenie pneumatiky

Často dochádza k tomu, že vzorka dezénu pneumatiky je opotrebovaná nerovnomerne. Vznikajú typické znaky opotrebenia , ktoré majú svoje konkrétne príčiny.

Príklad Možná príčina
Vyššie opotrebenie v strede behúňa Prehustenie, príliš vysoký tlak vzduchu
Vyššie opotrebenie ramien pneumatiky Podustenie, príliš nízky tlak vzduchu
Výrazne opotrebované plôšky po obvode pneumatiky Vadné odpruženie, Vadný tlmič pruženia, prebrzdenie
Vyššie opotrebenie na jednej strane behúňa Chybne nastavená geometria

Preto:

 • pravidelne kontrolujte, či pneumatika má predpísaný tlak a nie je poškodená,
 • nezabudnite, že každá pneumatika má aj vnútornú časť, ktorú môže kontrolovať iba odborník s potrebným technickým vybavením,
 • dajte pneumatiky aspoň 4-krát ročne skontrolovať odborníkovi, či sú v poriadku.

Nezabudnite, že aj nové pneumatiky sa rýchlo opotrebujú, ak chyby na riadení a na podvozku neodstráni odborník!

pneumatika goodyear

Hĺbka vzorky dezénu

Pneumatiky sa musia vymeniť najneskôr po opotrebovaní vzorky dezénu na minimálnu výšku 1,6 mm.

Z technického hľadiska ojazdené pneumatiky už nie je možné bezpečne používať v nepriaznivých podmienkach ako je mokro, ľad, čerstvý, alebo rozjazdený sneh. Spoľahlivým signálom na výmenu pneumatík sú indikátory opotrebovania - sú to vyvýšené body umiestnené v základe vzorky, ktoré sa objavia, keď sa dezén opotrebuje na výšku 1,6 mm. (4 mm pri zimných pneumatikách).

 • Pre spoľahlivú funkciu sa doporučuje výmena letných pneumatík už pri výške vzorky dezénu 2 mm a v prípade zimných pneumatík pri výške vzorky dezénu 4 mm.
 • Pri širokých pneumatikách nesmie byť prekročená hĺbka vzorky dezénu pod 3 mm.

Životnosť pneumatiky

Podľa podmienok prevádzky je maximálna životnosť pneumatiky 8 - 10 rokov, aj keď ešte vyzerá bezchybne a nie je celkom ojazdená. Gumová zmes postupom času starne a čiastočne stráca svoje vlastnosti. Dôsledkom často býva postupné poškodenie nárazníkového pásu pneumatiky a jej kostry. Vysoké teploty, ropné látky a priame slnečné žiarenie výrazne urýchľujú proces starnutia.

 • Pri dlhšom odstavení automobilu alebo karavanu, pneumatiky vždy odľahčite a zakrývajte!
 • Pneumatiky obytných prívesov a menej často používané pneumatiky vymieňajte po 5 - 7 rokoch!
 • Rezervné pneumatiky staršie ako šesť rokov používajte iba v krajnom prípade!
pneumatika napisy

Čo znamená označenie na pneumatike 195/65 R 15 V?

195 šírka pneumatiky Údaj je uvedený bez ohľadu na konštrukciu pneumatiky vždy v mm
65 pomer strán prierezu Ten sa vypočíta tak, že sa výška pneumatiky v mm vydelí šírkou pneumatiky v mm a vynásobí sa 100
R konštrukcia pneumatiky Pre radiálne pneumatiky sa používa R, pre diagonálne D alebo pomlčka (-)
15 priemer disku Ten sa väčšinou uvádza v palcoch, ale možný je aj údaj v mm.
V symbol rýchlosti Najvyššia prípustná rýchlosť pre pneumatiku sa uvádza pomocou kódovaného písmena.

Najvyššia rýchlosť v km/h
(pneumatiky pre osobné automobily)

M 130
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR nad 240

«naspäť


Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Potrebujete poradiť? Prípadne dohodnúť individuálne ceny? Som tu pre Vás v čase od 8:00 do 12:00.
0517482712