Debniace tvárnice

Ukladanie debniacich tvárnic

Všeobecný popis prác pri ukladaní debniacich tvárnic.

Príprava betónového základu pre debniace tvárnice TerraBlok DT

Debniace tvárnice TerraBlok DT sa ukladajú na betónový základ. Betónový základ sa umiestňuje do základovej škáry, ktorá predstavuje rozhranie medzi základovou konštrukciou a základovou pôdou. Základová škára musí ležať v tzv. nezamŕzajúcej hĺbke.

O akú nezamŕzajúcu hĺbku ide, vždy závisí od lokálnych podmienok a zloženia pôdy. (minimálne však 80 cm). Výkop by mal byť širší aspoň o 25 cm,  ako je šírka plotu.

Na zabezpečenie betónu pred nerovnomerným sadaním je vhodné do základu vložiť oceľovú výstuž priemeru 6 - 8 mm a nechať ju vyčnievať približne 50 cm. Na takto pripravený základ môžeme začať ukladať debniace tvárnice.

1. Debniace tvarovky preväzujeme o polovicu prípadne o tretinu každého prvku.

2. Vystužujeme ich prútmi hrúbky 6-8 mm:

- vodorovne dva prúty do každej tvárnice

- zvislo štyri prúty rovnakého priemeru do rohov tvarovky.

3. Dutiny plníme betónovou zmesou pri minimálnej teplote 5 °C, múr je možné ukončiť polovičným prvkom.

Ide o všeobecný postup, pri ukladaní debniacich tvárnic postupujte podľa projektu.


Zobraziť:
Zoradiť podľa: